Praca logopedy w SOSW w Cerekwi

mgr Aneta Bieżychudek

Swoją pracę rozpoczęłam od diagnozy i planowania terapii wychowanków. Opracowałam indywidualne plany terapii logopedycznych i rewalidacji wad wymowy. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczają uczniowie wymagający kompleksowych działań logopedycznych. Wszystkim wychowawcom klas i grup internackich przekazałam wskazania rewalidacyjne do realizacji na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Wskazania obejmowały wszystkich uczniów Ośrodka.

Wraz z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną odwiedziłam wychowanka objętego nauczaniem indywidualnym i przekazałam osobie prowadzącej nauczanie indywidualne zalecenia dotyczące terapii logopedycznej chłopca.

Organizując zajęcia logopedyczne korzystam z następujących metod:

Praca logopedy w tego rodzaju placówkach wymaga ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i poszerzania własnego warsztatu pracy.

ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2003